ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΡΕΛΟΜΗΧΑΝΗΣ SASSOMECCANICA RCM-TE

Στάδια Ανακατασκευής Μουρελομηχανής Sassomeccanica RCM-TE

Στάδιο 1:
Λειτουργικός έλεγχος του μηχανήματος ώστε να διατυπωθεί η κατάσταση του.

Στάδιο 2:
Αποσυναρμολόγηση των κυρίων εξαρτημάτων του μηχανήματος.

Στάδιο 3:
Έλεγχος των αποσυναρμολογούμενων εξαρτημάτων και αντικατάσταση αυτών που χρειάζονται αλλαγή.

Στάδιο 4:
Χτύπημα με αμμοβολή τον σκελετό του μηχανήματος και βάψιμο του μηχανήματος με εποξική βαφή 2 στρωμάτων.

Στάδιο 5:
Επανασυναρμολόγηση των εξαρτημάτων του μηχανήματος.

Στάδιο 6:
Τελικές δοκιμές και έλεγχος λειτουργείας. Αφού το μηχάνημα είναι πλήρη λειτουργικό, είναι έτοιμο να παραδοθεί.