ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

Στάδια Ανακατασκευής Παντογράφου Χειρός

Στάδιο 1:
Αποσυναρμολόγηση των κυρίων εξαρτημάτων του μηχανήματος.

Στάδιο 2:
Έλεγχος των αποσυναρμολογούμενων εξαρτημάτων και αντικατάσταση αυτών που χρειάζονται αλλαγή.

Στάδιο 3:
Χτύπημα με αμμοβολή τον σκελετό του μηχανήματος και βάψιμο του μηχανήματος με εποξική βαφή 2 στρωμάτων.

Στάδιο 4:
Επανασυναρμολόγηση των εξαρτημάτων του μηχανήματος.

Στάδιο 5:
Τελικός έλεγχος λειτουργείας. Αφού το μηχάνημα είναι πλήρη λειτουργικό, είναι έτοιμο να παραδοθεί.